Quick Update!

I haven’t posted in a while but I have a good excuse in that I was actually busy getting some swimming done! With the Martin Duggan Memorial Swim put behind me for another year, I took a day (alright, two days) off swimming and had a rest for myself. I then managed another 40+ km week, including a 5-hour swim in Myrtleville which you can read about in this article on the Myrtleville Swimmers website: Owen O’Keefe’s Swim

Map – FINIS Hydro Tracker GPS

There was some more good news this week in that entries have finally opened for the first ever Munster Open Water Swimming Championships at the National Rowing Centre, Cork on Saturday, 17 August 2013. These promise to be great regional championship events and will also include the Irish Junior 5 km Championships and a relay event. You can find more information on the event website…

Logo – Owen O'Keefe

Chun deireadh ceart do chur lem’ sheachtain snámha, do bhuaileas bóthar siar go Corca Dhuibhne agus an snámh bliantúil de chuid Nuala Moore ó Ché Cuain go Cé Cheann Trá agus thar n-ais arís (más mian). Lá grianmhar tirim a bhí ann ach bhí sé ana-ghaothmhar, do bhí cuilithíní ag teacht ón dtaobh clé an fhaid is a bhíomair ag snámh ó Ché Cuain go Ceann Trá. Do bhíos i n-ann teach ard buí do dhéanamh amach agus mé ag dul sa treo ó thuaidh – ní rabhas ábalta an Cé d’fheiceáil ar aon chor. Do chríochnaíos an chéad slí (b’fhéidir 1,800 m) i n-am píosa beag ní b’fhaide ná 30 neomataí. Nuair a chasas timpeall is do thosnaigh ag dul ins an treo eile, níor thig liom rud ar bith d’fheiscint thar na dtonnta is do chasas ar ais go Cé Cheann Trá airís. Do bhí tae is ceapairí i dTigh Pháidí Uí Shé ar Ard an Bhóthair againn i ndiaigh an tsnámha.

Grianghraf – Owen O'Keefe

Im’ sheasamh ar Ché Cuain ag féachaint trasna go dtí Cé Cheann Trá…

That’s pretty much all I have to say for now. There is the possibility of meeting Diarmuid Dennehy and Carol Cashell for a new swim, Bridgetown Priory to Fermoy, on Saturday but other than that, the next big one is the “Vibes & Scribes” Lee Swim on Saturday, 6 June…

“An Saol ó Dheas” i gCOC

Grianghraf – Ionad na Gaeilge Labhartha

Veain RnaG lasmuigh d’Áras Uí Rathaille i gColáiste ha h-Ollscoile, Corcaigh.

Tá an-chuid imeachtaí ar siúl i gColáiste na h-Ollscoile, Corcaigh chun ceiliúradh  a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. Mar chuid de na h-imeachtaí, do tháinig craoltóirí an chláir “An Saol ó Dheas” aniar ó Raidió na Gaeltachta Bhaile na nGall chugainn indé. Do craoladh an clár, le Helen Ní Shé á chur i láthair, beo ón tSeomra Chaidreamh in Áras Uí Rathaille i gceart-lár na h-Ollscoile.

Ar an gclár ‘bhí ceoltóirí den chéad scoth chomh maith le h-aíonna éagsúla ó Ionad na Gaeilge Labhartha agus ó ranna eile ins an Ollscoil. Do bhíos féin ar an gclár ag caint mar gheall ar mo chuid snámha féinig agus mar gheall ar an snámh atá pleanáilte ag an bhfoireann Crosóige Mara i Mí Iúil na bliana so. Tá an pod-chraoladh nasctha thíos:

Tosnaím-se ag caint timpeall leith-shlí istigh sa chlár ach b’fhiú duit cloisint leis an rud ar fad toisc go bhfuil an caighdeán cheoil sin agus cainteoirí chomh suimiúil sin ann…

Tuairisc ón tSibéir ar Raidió na Gaeltachta

Mar ‘tá ar eolas agaibh ag an bpointe seo, tá ár gceathrar snámhaithe tar éis teacht abhaile ó Chraobhchomórtaisibh Shnámh Gheimhridh na Rúise i Tyumen na Sibéire. Maidin indiu, do dhein duine acu, Nuala Moore, agallamh le Helen Ní Shé ar chuid de chlárachaibh RTÉ Raidió na Gaeltachta, An Saol ó Dheas, á chraoladh beo ón Daingean. Ní gá dhom á rá go raibh fuacht ar an lucht éisteachta féinig agus iad ag díriú isteach ar cad a bhí le rá ag Nuala fén gcleasaíocht a bhí á déanamh thall! Is féidir leat éisteacht leis an gclár tré chliceáil ar an nasc seo thíos (is í Nuala an chéad aoi):

Éist le Nuala ag caint ar an gclár…

Tugann Helen agus a clár tacaíocht iontach do Nuala agus don tsnámh fén aer go ginearálta. Dá barr, bíonn gach eolas ag pobal Gaeltachta a’ Deiscirt fé cad ‘tá ag tarlúint i gcúrsaí snámha fén aer ins na ceantairibh sin. Is féidir le gach éinne an clár so do leanúint ar Twitter @saolodheas, tá an clár le fáil ar Facebook chomh maith…

Ailt Bainteacha:

Irish Results from the Russian Winter Swimming Championships

Our four competitors (Nuala Moore, Anne Marie Ward, Pádraig Mallon and Noel Brennan) at the Russian Winter Swimming Championships have all returned home safely from Tyumen, Siberia following a very successful weekend. This morning, I spoke to Pádraig Mallon (Armagh) about how the hardened swimmers got on at the event…

Photograph – Facebook

“Team Irlandia” (l-r: Nuala Moore, Pádraig Mallon, Anne Marie Ward, Noel Brennan) with Jackie Cobell, the World Record holder for the slowest even English Channel swim!

Owen: First of all, Pádraig, can you tell us what the conditions were like when you first arrived in Tyumen?

Pádraig: When we arrived on the Friday, it was around –19ºC or –20ºC and there was no wind-chill factor, but there was a lot of snow and ice on the ground. This was what we had been told to expect so it didn’t come as too much of a shock.

Owen: Obviously, swimming in such extreme conditions is not without some major risks. What sorts of measures were in place to make sure that swimmers were safe?

Pádraig: The events were very well organised and were run by professionals who knew what they were doing. Everyone had to have an ECG and a blood pressure test before each swim, and if the doctors weren’t happy you would not be allowed to swim. This gave both the organisers and the swimmers peace of mind that everyone was fit to swim in 0.3ºC water. The recovery process after swimming was also carefully managed.

Owen: The 25 m and 50 m individual events and the 4 × 25 m relay event were on the Saturday. How did the Irish team do in these events?

Pádraig: It was a bit cooler on the Saturday, about –21ºC, but still not too bad. The first event was the 25 m breaststroke, Anne Marie came 4th and Nuala came 5th. In the freestyle, Nuala came 5th and Anne Marie came 6th. The women’s 50 m events were cancelled but Noel Brennan (Donegal) and I got to swim in the men’s event. The four of us also got to swim in the relay, which was a bit of fun, but we didn’t place.

Photograph – Facebook

Noel Brennan entertains with some unusual headgear!

Owen: Great stuff! How did the endurance events go on the Sunday?

Pádraig: It was a lot colder on the Sunday, between –30ºC and –33ºC during the competition. There was also a breeze, which made it feel even colder. Nuala and Anne Marie both did the 150 m and Nuala placed 3rd in her age group. I did the 300 m and placed 3rd also. The last event was a swim-off between two Russians, both going for the same ice swimming record. The winner broke the record by swimming just over 2,250 m in just over 1 hour 6 minutes…

Photograph – Facebook

Pádraig waits in anticipation for the start of the 300 m endurance swim…

Owen: Fantastic results, two medals for Ireland isn’t so bad at all! What was the highlight of the whole experience for you?

Pádraig: Definitely winning the bronze medal in the 300 m! I was only taking 50 m at a time. It was a great experience to swim against such a high calibre of swimmers and come out with a medal.

Owen: You must be delighted to be home at this stage?

Pádraig: Yes, we had an amazing time but I’m very relieved to be back in home to damp, semi-cold conditions!

Owen: Pádraig, thanks a million for taking the call. Enjoy the thawing-out process and have a great Christmas!

Pádraig is the organiser of the Camlough Lake Water Festival, which is held in August each year and includes a myriad of open water swimming events of various distances. He is waiting on confirmation that Camlough can also host winter swimming events in 2013 for anyone looking to experience the “euphoria” of cold water swimming for themselves, so watch this space…

Cé h-í Gealt a’ Locha?

Fé láthair, tá triúr Éireannach (Nuala Moore, Anne Marie Ward agus Pádraig Mallon) ar an slí go dtí Tyumen na Sibéire chun páirt do ghlacadh i gCraobhchomórtais Shnámh Gheiridh na Rúise. Ní ba luaithe i mbliana, do bhí sé socraithe ag Nuala ‘s ag Anne Marie dul go dtí an Rúis chun ‘bheith páirteach i n-iarracht ar shnámh sealaíochta do dhéanamh ó mhórthír na Rúise go dtí mórthír Alasca. Níor tharla sé sin, ar an drochuair, de bharr trioblóid le visas, &rl. I rith na traenála i gcomhair an tsionscnaimh seo, do dhein Seán Mac a’ tSíthigh ó TG4 píosa nuachta fén dtraenáil do bhí ar siúl ag Nuala i Loch a’ Pheidléara. Tá an fís nasctha agam thíos agus tá sé aistrithe go Béarla agam fé sin…

At the moment, the Irish (Nuala Moore, Anne Marie Ward and Pádraig Mallon) are on the way to Tyumen, Siberia to take plart in the Russian Winter Swimming Championships. Earlier in the year, Nuala and Anne Marie had planned to travel to Russia to be part of a relay attempt from the Russian mainland to the Alaskan mainland. Unfortunately, the swim didn’t go ahead due to issues with visas, etc. In the course of the training, Seán Mac a’ tSíthigh of TG4 made a news item about Nuala’s training in Pedlar’s Lake. I’ve put a link to the video below and translated it into English underneath…

Aistriúchán go Béarla / Translation into English:

Seán Mac a’ tSíthigh: More than a thousand feet above sea-level is a strange destination for a sea swimmer. However, at 7ºC (5ºC lower than the temperature of the sea) Pedlar’s Lake, high in the mountains of Corca Dhuibhne, has the coldest water in the area, and it is here that Nuala Moore does her training. She and Anne Marie Ward, a swimmer from Donegal, plan to take on the toughest swim in the world, the fifty miles of frozen sea between Russia and Alaska that they call the Bering Strait.

Nuala Moore: There are more than twenty-five international swimmers on the team and our plan is to get into the water and do multiple immersions. So, swimming for 20 minutes at a time, spending 6 or 7 hours on the boat and going back in again.

Séan Mac a’ tSíthigh: Nuala has years of experience when it comes to long distance swimming. She has completed great feats in the seas of this country and abroad. She has been coming here since November, and with a enthusiasm and courage, her body is becoming used to the cold.

Nuala Moore: Breathing is difficult at the start as the muscles become quite tight and this puts pressure on your heart. I had to lift up my face a few times but I’m fine now.

Seán Mac a’ tSíthigh: The Lunatic of the Lake is a cause for wonder among many hikers in the area. Nobody has swum across the entire Bering Strait yet, but you may rest assured that the long, cold days in Pedlar’s Lake will stand to the Dingle woman. Seán Mac a’ tSíthigh, Nuacht TG4, in Corca Dhuibhne.

Níos déanaí, tá Seán tar éis agallamh do dhéanamh le Nuala do Nuacht RTÉ i rith a cuid traenála níos déine do na Craobhchomórtais Shnámh Gheimhridh na Rúise, a bheidh ar siúl an deireadh seachtaine seo! Féach ar seo…

More recently, Seán did an interview with Nuala for RTÉ News during her somewhat more extreme training for the Russian Winter Swimming Championships, which are taking place this weekend! Take a look at this…

Ailt Bainteacha / Related Articles:

Three Irish lunatics headed for Siberia!

Tomorrow, three lunatics from opposite ends of the Island of Ireland will board a plane bound for the heart of Siberia. Nuala Moore from Dingle in Co. Kerry, Anne Marie Ward from Co. Donegal and Pádraig Mallon from Co. Armagh are heading to the city of Tyumen to join fellow ice swimming enthusiasts from around the world for the Russian Winter Swimming Championships.

Photograph – Unknown

The Siberian city of Tyumen, Russia’s oldest settlement in Siberia, in the depths of winter.

The temperature in Tyumen at the moment is about –25ºC at night, with a daytime maximum of –10ºC. Good and “fresh” then! The swimming will take place in a specially made hole in the ice, just under the bridge in the above photograph, so the water temperature will be as close to the 0ºC as possible… The Championships get underway on Saturday, when swimmers will have the opportunity to swim in 25 m and 50 m events, on both freestyle and breaststroke, as well as a 4 × 25 m relay event. On Sunday, freestyle events in the 150 m, 300 m, 500, 800 m and 1 km distances will be available, as well as a grueling 1+ km endurance event for the real die-hards!

Photograph – Nuala Moore

Nuala’s training régime attracts some media attention!

The Championships are affiliated with the International Ice Swimming Federation (link below) and a potential Bering Straits crossing being planned for 2013. Swimmers may be accepted into this crossing depending on their showing at these Championships. Please join me in wishing Nuala, Anne Marie and Pádraig the very best of luck!

Thanks to Ram Barkai of the International Ice Swimming Association for providing me with most of the information for this post!